FILIGREE FOR BEGINNERS

FILIGREE FOR BEGINNERS е книга-водич, во која, преку 22 проекти детално е објаснета изработката на филигранскиот накит.

Оваа книга ќе им биде од голема помош на почетниците во филигранството, но исто така и на искусните филигранисти ќе им помогне да пронајдат нови и полесни начини во работата.

Секако, книгата е добродојдена и во рацете на сите љубители и заинтересирани за филигранството кои сакаат да дознаат каква е постапката за изработка на едно парче од безвременскиот филигрански накит.

Книгата е напишана на англиски јазик и достапна е на АМАЗОН како е-книга.